Thermion 2 LRF XL50 w środkowej Walii – za kulisami produkcji filmu